Birm Iron Filters

Birm Blend Iron Filter 5900-BT 1.0 CF 1330

Birm Blend Iron Filter 5900-BT 1.0 CF 1330

$999.00  $1,795.00

Birm Blend Iron Filter 5900-BT 1.0 CF 948

Birm Blend Iron Filter 5900-BT 1.0 CF 948

$849.00  $1,495.00

Birm Blend Iron Filter 5900-BT 1.5 CF 1054

Birm Blend Iron Filter 5900-BT 1.5 CF 1054

$999.00  $1,795.00

Birm Blend Iron Filter 5900-BT 2.0 CF 1252

Birm Blend Iron Filter 5900-BT 2.0 CF 1252

$1,049.00  $1,800.00

Birm Blend Iron Filter 5900-BT 2.5 CF 1354

Birm Blend Iron Filter 5900-BT 2.5 CF 1354

$1,099.00  $1,950.00

Birm Iron Filter 5900-BT 0.75 CF 844

Birm Iron Filter 5900-BT 0.75 CF 844

$749.00  $195.00

Birm Iron Filter 5900-BT 1.0 CF 948

Birm Iron Filter 5900-BT 1.0 CF 948

$799.00  $1,495.00

Birm Iron Filter 5900-BT 1.5 CF 1054

Birm Iron Filter 5900-BT 1.5 CF 1054

$849.00  $1,499.00

Birm Iron Filter 5900-BT 2.0 CF 1252

Birm Iron Filter 5900-BT 2.0 CF 1252

$949.00  $1,599.00

Birm Iron Filter 5900-BT 2.5 CF 1354

Birm Iron Filter 5900-BT 2.5 CF 1354

$1,049.00  $1,895.00