FlowMax Filter Cartridges

FlowMax Filter: 50 Mic. 2-3/4 x 20" 16 GPM

FlowMax Filter: 50 Mic. 2-3/4 x 20" 16 GPM

$21.95  $30.00

FlowMax Filter: 1 Mic. Cyst  2-3/4 x 20" 6 GPM

FlowMax Filter: 1 Mic. Cyst 2-3/4 x 20" 6 GPM

$42.95  $60.00

FlowMax Filter: 5 Mic. 2-3/4 x 20" 14 GPM

FlowMax Filter: 5 Mic. 2-3/4 x 20" 14 GPM

$21.95  $30.00