Viqua (Trojan) UV Lamps

Lamp for TrojanUVMax -C/D/D Plus models

Lamp for TrojanUVMax -C/D/D Plus models

$139.00  $283.00

Lamp for TrojanUVMax - E/E Plus & Pro 7

Lamp for TrojanUVMax - E/E Plus & Pro 7

$157.00  $225.00

Lamp for TrojanUVMax - F/F Plus & Pro 15

Lamp for TrojanUVMax - F/F Plus & Pro 15

$199.00  $285.00

Lamp for PRO 20

Lamp for PRO 20

$326.00  $465.00

Lamp for PRO 10

Lamp for PRO 10

$283.00  $405.00

Lamp for PRO 30

Lamp for PRO 30

$413.00  $589.00