SCH 80 PVC Fittings

Ball Valve, 1/2" SCH 80 PVC

Ball Valve, 1/2" SCH 80 PVC

$4.45  $7.00

Ball Valve, 3/4" SCH 80 PVC

Ball Valve, 3/4" SCH 80 PVC

$5.94  $10.00

Ball Valve, 1" SCH 80 PVC

Ball Valve, 1" SCH 80 PVC

$6.94  $11.00

Ball Valve, 1-1/4" SCH 80 PVC

Ball Valve, 1-1/4" SCH 80 PVC

$8.95  $14.00

Ball Valve, 1-1/2" SCH 80 PVC

Ball Valve, 1-1/2" SCH 80 PVC

$12.95  $21.00

Ball Valve, 2" SCH 80 PVC

Ball Valve, 2" SCH 80 PVC

$20.95  $34.00

Ball Check Valve, 3/4" SCH 80 PVC

Ball Check Valve, 3/4" SCH 80 PVC

$11.90  $19.00

Ball Check Valve, 1" SCH 80 PVC

Ball Check Valve, 1" SCH 80 PVC

$15.90  $25.00

Ball Check Valve, 1" SCH 80 PVC w/ Viton Seal

Ball Check Valve, 1" SCH 80 PVC w/ Viton Seal

$20.90  $33.00

Ball Check Valve, 1-1/4" SCH 80 PVC

Ball Check Valve, 1-1/4" SCH 80 PVC

$22.90  $37.00

True Union Ball Valve, 1-1/4" SCH 80 PVC

True Union Ball Valve, 1-1/4" SCH 80 PVC

$11.95  $19.00

True Union Ball Valve, 1-1/2" SCH 80 PVC

True Union Ball Valve, 1-1/2" SCH 80 PVC

$12.95  $21.00

Union, 1/2" SCH 80 PVC

Union, 1/2" SCH 80 PVC

$3.45  $6.00

Union, 3/4" SCH 80 PVC

Union, 3/4" SCH 80 PVC

$3.90  $6.00