SCH 80 PVC Fittings

Ball Valve, 1/2" SCH 80 PVC

Ball Valve, 1/2" SCH 80 PVC

$3.50  $9.99

Ball Valve, 3/4" SCH 80 PVC

Ball Valve, 3/4" SCH 80 PVC

$4.99  $11.99

Ball Valve, 1" SCH 80 PVC

Ball Valve, 1" SCH 80 PVC

$5.99  $15.99

Ball Valve, 1-1/4" SCH 80 PVC

Ball Valve, 1-1/4" SCH 80 PVC

$8.00  $19.95

Ball Valve, 1-1/2" SCH 80 PVC

Ball Valve, 1-1/2" SCH 80 PVC

$12.00  $21.00

Ball Valve, 2" SCH 80 PVC

Ball Valve, 2" SCH 80 PVC

$20.00  $29.95

Ball Check Valve, 3/4" SCH 80 PVC

Ball Check Valve, 3/4" SCH 80 PVC

$10.95  $16.42

Ball Check Valve, 1" SCH 80 PVC

Ball Check Valve, 1" SCH 80 PVC

$14.95  $25.95

Ball Check Valve, 1" SCH 80 PVC w/ Viton Seal

Ball Check Valve, 1" SCH 80 PVC w/ Viton Seal

$19.95  $30.95

Ball Check Valve, 1-1/4" SCH 80 PVC

Ball Check Valve, 1-1/4" SCH 80 PVC

$21.95  $35.95

True Union Ball Valve, 1-1/4" SCH 80 PVC

True Union Ball Valve, 1-1/4" SCH 80 PVC

$11.00  $29.95

True Union Ball Valve, 1-1/2" SCH 80 PVC

True Union Ball Valve, 1-1/2" SCH 80 PVC

$12.00  $35.95

Union, 1/2" SCH 80 PVC

Union, 1/2" SCH 80 PVC

$2.50  $5.99

Union, 3/4" SCH 80 PVC

Union, 3/4" SCH 80 PVC

$2.95  $6.50