UV Bulbs(Lamps)

UV Lamp 14 Watt: for PC-2

UV Lamp 14 Watt: for PC-2

$69.95  $112.00

UV Lamp 15 Watt: for PC-3

UV Lamp 15 Watt: for PC-3

$89.95  $144.00

UV Lamp 21 Watt: for PC-6

UV Lamp 21 Watt: for PC-6

$98.95  $158.00

UV Lamp 29 Watt: for PC-8

UV Lamp 29 Watt: for PC-8

$69.95  $112.00

UV Lamp 40 Watt: for PC-12 and FS-12

UV Lamp 40 Watt: for PC-12 and FS-12

$99.95  $160.00

UV Lamp 65 Watt: for GN-15

UV Lamp 65 Watt: for GN-15

$109.95  $176.00

UV Lamp 80 Watt: for FS-24

UV Lamp 80 Watt: for FS-24

$149.95  $240.00